Aktuelt

Nå stenges Løkkeveien

Arbeidet med å stenge Løkkeveien med bom starter rett etter 17. mai. Samtidig etableres det også bom i Cort Adelers gate, der det lenge har vært [...]

Følg oss på Facebook

Ruseløkka på Instagram

Film fra Ruseløkka

Hva er Ruseløkka-aksjonen?

Vi arbeider for bedre trafikkforhold på Ruseløkka i Oslo. Hver dag kjører 15.000 biler og 550 busser gjennom Løkkeveien, som ble anlagt som en kjerrevei for 150 år siden. Kvartalene våre er også sterkt belastet med privatbilisme, og mange gir blaffen i gjennomkjøringsforbudet i Cort Adelers gate.
Ruseløkka-aksjonen arbeider for redusert trafikk og for færre parkeringsplasser, slik at beboerne kan ta gatene i bruk til det gode liv i sentrum.
Du kan lese om våre forslag til løsninger her

Fra byrådserklæringen

"Byrådet prioriterer byliv, fotgjengere, syklister og kollektivreisende på bekostning av privatbil, både når det gjelder plass i byen, finansiering, planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Beboerparkering i alle bydeler i indre by skal forseres.
[...]
Folkelig engasjement er avgjørende, og byrådet vil ha en lav terskel for å prøve ut nye ideer og løsninger.
[...]

Byrådet vil:

  • Gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden
  • Opprette et finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by
  • Fjerne parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelutbygging
  • Delegere myndighet for å fjerne parkeringsplasser til byrådet
  • Innføre beboerparkering eller avgift på alle kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 2, og øke avgiftene"

Les erklæringen her