Bare 25 prosent eier bil på Ruseløkka

Bare 25 prosent av husstandene på Ruseløkka disponerer bil. Det er antagelig lavest i landet.
Mens nesten av halvparten av husstandene i Oslo disponerer en eller flere biler, er det altså bare 25 prosent av husstandene på Ruseløkka som gjør det. I bydel Frogner, som Ruseløkka tilhører, er tallet 37 prosent, så kvartalene våre utmerker seg spesielt. Dette tallet må ligge til grunn når vi skal diskutere bruken av fellesarealene. Er det rimelig at så mye av gatearealene skal benyttes til parkering?
bileiere2Det er Statistisk sentralbyrå som sitter på tallene for bilbruken blant Oslos innbyggere. I de tre grunnkretsene som utgjør mesteparten av det vi definerer som Ruseløkka, varierer biltallet noe. I grunnkrets 301, som ligger nederst ved Lassons gate, er det «hele» 30 prosent av husstandene som disponerer bil. Det må her skytes inn at de fleste husstandene med bil antagelig holder til i nybyggene i Lassons gate, der bilene står parkert i garasjen med innkjøring fra Munkedamsveien. Slik sett opptar ikke disse bilene fellesarealene våre.
I grunnkretsene 302 og 303, som ligger lenger opp rundt Løkkeveien, er tallene lavere: I 302 er det 23 prosent av husstandene som disponerer bil, mens det er bare 21 prosent i nummer 303.

Comments

comments

5 Comments on Bare 25 prosent eier bil på Ruseløkka

 1. Vi jobber med saken! Trolig vil beboerparkering komme først av tiltakene. Det vil frigjøre arealer.

 2. Bare 20% av husstandene i området har barn. Er det derfor riktig å fjerne lekeplasser?

  Det er er primært barnefamiliene og de største husstandene som disponerer bil.
  Selv om bare 25% av husstandene disponerer bil, så representerer disse over 50% av innbyggerne.

  • Ruseløkka-aksjonen // 15. februar 2016 at 10:02 //

   Vi har ikke noe godt tallgrunnlag for hva slags husstander som har bil og hvem som ikke har. Men hvis en familie på fire disponerer en bil sammen, er det jo ikke fire biler, men 0,25 bil pr familiemedlem.

 3. At bare 25% av husstandene har bil, kan dere ikke ta til inntekt for at de andre 75% er imot bilhold i bydelen.
  Jeg har ikke bil nå men er positiv til bilhold og å få besøk fra familien med fire barn. Jeg får ikke dem til å ta bussen for å si det sånn 🙂

  • Få områder i landet er så godt dekket av parkeringshus som Ruseløkka. Det er lett å parkere her. Men gratis bør det jo ikke være.

Comments are closed.