H.C. Andersens plass på Ruseløkka?

hc andersens plassVed å stenge for gjennomkjøring og fjerne et lite antall parkeringsplasser kan Ruseløkka plutselig få en fin plass med gode solforhold og utescene.

Huitfeldts gate er stengt for bilkjøring ved den gamle jernbanebrua. Her møter Huitfeldts gate den biltrafikkerte Reichweins gate og Lassons gate, som delvis er opparbeidet med gjennomkjøring forbudt-sone og et lite parkdrag.  I dag er det adgang til å parkere helt fram mot den gamle brua (tre plasser). I tillegg parkeres det på begge sider av Huitfeldts gate fram til krysset og i Reichweins gate.

plasskart med rissVed å stenge Huitfeldts gate noen meter før krysset og tilsvarende i Reichweins gate, og ved å fjerne til sammen 10-15 parkeringsplasser, får man plutselig fram et helt nytt byrom – en plass med svært gode solforhold. Her kan man se for seg at Ruseløkka kunne fått en utescene ved brua, her kan det være benker og lekeapparater. Rett ved ligger den tradisjonsrike Ruseløkka barnehage, som dermed ville fått tilgang til et nytt lekeareal. Det bør være mulig for en av byens «food trucks» å komme innom for å betjene publikum under arrangementer.

I dette området lå en liten løkkeeiendom som var utparsellert fra den store Munkedammen løkke. Her bodde Bjørnstjerne Bjørnson med sin familie i flere år rundt 1870, fram til jernbanen ble bygget. Bjørnson har allerede en plass oppkalt etter seg i Oslo, men han hadde en celeber gjest som Bjørnsons sønn, den senere teatersjefen Bjørn Bjørnson, levende har fortalt om i sine memoarer:

munkedammen-thoren-300x213«Løkka var et eventyr. Og midt i eventyret oplevet vi selveste eventyrkongen. En nat brøt stormen et ældgammelt træ overende. Det faldt tversover plænen. Det spriket med de verkbrudne grenene. Og de friske grønne bladene hang der og blev slantne. De forsto ingenting av det hele, sa han som tok min bror paa fanget og mig tæt indtil sig. Han visste, hva græsset mente om de døde træ og skyerne og især om fuglene.»

Vi har kalt denne nye plassen for «H.C. Andersens plass». Eventyrkongen har knapt noen gater eller plasser oppkalt etter seg i Norge, og her er muligheten. Navngivningen kan gjerne følges opp med et eventyrtema – for eksempel ved at barna i området kan delta i en løpende dekorering i regi av barnehager og skole.

Forslaget om H.C. Andersens plass inngår i et notat vi har skrevet om utfordringer og løsninger på Ruseløkka. Du kan lese hele notatet her.

Comments

comments