Kjære Tonje og Solveig!

E18 på Lysaker tirsdag 19. januar. Bærumsfolk ble bedt om la bilen stå.

Vi skriver til dere i et siste håp om å få muligheten til å leve et helsemessig forsvarlig liv i Oslo sentrum. Vi som bor her, lever slik politikere gjerne vil at velgerne skal gjøre: Tett sammen med korte avstander. Få av oss har bil. Vi sykler og går. Og barna våre går til skolen.

Tonje Brenna, Akershus Arbeiderparti.

Tonje Brenna, Akershus Arbeiderparti.

Hver dag kommer det tusenvis mennesker vestfra inn til Oslo. Heldigvis tar mange tog og buss. Mange sykler. Men dessverre er det altfor mange som fremdeles insisterer på å kjøre bil, til tross for at det burde være helt unødvendig.

Solveig Schytz, Akershus Venstre.

Solveig Schytz, Akershus Venstre.

Dere vet jo hvorfor vi skriver til dere. Dere er to av de tre som sitter i forhandlingsdelegasjonen til Akershus under de siste, avgjørende forhandlingene om Oslopakke 3 og utbyggingen av en gigantisk ny motorvei inn mot Oslo. Dere er erklærte miljøpolitikere, og vi vet at dere egentlig ikke ønsker å bygge denne veien. Både Venstre og Arbeiderpartiet har vært eksponenter for en kunnskapsbasert politikkutvikling, og denne veien finnes det ikke et eneste holdbart faglig argument for. Tvert imot: Når man ser på argumentene som brukes for utbyggingen, vet vi nesten ikke om vi skal le eller gråte. Vi velger å gråte en skvett, for vi har nå skjønt hvor stor risikoen er for at veien kommer, og at den vil føre til 50 prosent økning av kapasiteten for biltrafikk inn til Oslo. To felt + ett felt = tre felt. Så enkelt er det.

Bomavgiften skal bort, sier Høyre.

Bomavgiften skal bort, sier Høyre.

Vi hører at tilhengerne sier at denne kapasitetsøkningen skal strupes ved hjelp av bompenger. Vi skal la den bristende logikken i at man bygger en monstervei til 40 milliarder kroner som man ikke ønsker at noen skal kjøre på, ligge i denne omgang. Vi vil bare påpeke hvor lite robust et slikt bompengesystem er, og at det kan settes til side når som helst av et tilfeldig politisk flertall. Fra en av Høyres ledende Bærumspolitikere og partiets finanspolitiske rådgiver på Stortinget, Morten Skauge, har vi da også i klartekst fått vite at bomavgiften skal bort når veien er nedbetalt. Så det vil uansett skje. Det er bare et tidsspørsmål. Da vil den økte kapasiteten fylles til randen, akkurat slik trafikkforskerne sier.

Oslo-folk er allerede sterkt plaget av luftforurensing. Hver vinter er det mange barn som må holde seg hjemme på dager med høyt forurensingsnivå. Et av barna er Karianne, 8 år, som hele vinteren må gå med en spesialtilpasset maske for å komme seg på skolen. Hun er ikke alene. Selv om all trafikkvekst kommer i form av elektriske biler, vil bilene fortsette å rulle på asfalten, og svevestøvet vil fortsatt virvle opp i gatene. Sist vinter ble grenseverdiene for luftkvalitet overskredet nesten halvparten av dagene.  Hver vinterdag vurderer vi om vi skal holde barna inne, og når vi sender dem på skolen, gjør vi det med en klump i magen. Og situasjonen er ille både for unge og gamle. Når lufta er forurenset av NO2 og forurensingen øker 10 mikrogram per kubikkmeter luft, øker risikoen med 1,2 prosent for at en 50-åring eller eldre dør den tredje dagen etter episoden. Øker forurensingen med 20 mikrogram, dobles risikoen, og tredobles når forurensingen øker med 30 mikrogram osv. Og uansett må trafikken ned, ikke opp, om man skal nå lovlige grenseverdier. Trafikken må ned 20 prosent innen 2020, sier NILU.

Karianne, 8 år, må bruke maske om vintren. (Foto: VG)

Karianne, 8 år, må bruke maske om vinteren. (Foto: VG)

Deler av E18-planen er selvfølgelig fornuftig. Vi har for eksempel stor forståelse for at det er lurt å legge motorveien under lokk i Asker og i Sandvika. Gjør det. Men vær så snill: Følg samvittigheten i denne avgjørende fasen av forhandlingene. Ikke gjør vondt verre for Oslos barnefamilier.

Miljøvennlig hilsen fra foreldre på Ruseløkka

Anine Stousland
Carl Stousland
Geir Rognlien Elgvin
Gunnar Bolstad
Helge Refsum Irgens
Tore Wilken Nitter Walaker
Jasminka Walaker
Sigrid Moldestad
Claus Christian Apneseth
Heljard Guttormsen

 

Comments

comments

3 Comments on Kjære Tonje og Solveig!

 1. Kjære foreldre på Ruseløkka
  Tusen takk for brevet. Vi skjønner godt at dere er bekymra for luftforurensingen, det er vi også.

  Derfor er det for oss helt avgjørende at en utbygging av E18 ikke skal øke trafikken inn til Oslo og luftforurensingen i både Oslo og Akershus. Vi puster tross alt i den samme lufta.
  Derfor mener vi at en ny E18 ikke skal ha flere felt på motorveien enn i dag. Det viktige med prosjektet er derimot en ekstra vei til bussen og en ny sykkelvei, slik at det skal bli mer attraktivt og raskere å benytte buss og sykkel for de reisende, både ut og inn av Oslo.
  Av de samme grunnene, er det også viktig å få på plass et nytt bompengesystem rundt Oslo sånn at vi kan regulere trafikken bedre, ikke bare vestfra, men også nordfra og sørfra. Det må rett og slett bli dyrere å forurense.

  Som dere også er inne på, er tunnell under Sandvika og Asker en viktig del av E18-planene. Dette vil på samme måte som tidligere tunnelprosjekter i Oslo som Operatunnelen i Bjørvika, Lørentunnelen og Vålerengatunnelen være viktig for byutviklingen i disse områdene. Bilene skal under bakken for å gjøre det lettere å gå og sykle i gatene og gi bedre byluft også i Sandvika og Asker. Uten disse vil det bli vanskelig for Sandvika og Asker å utvikle bedre bomiljøer med mindre luftforurensing.

  Samarbeidet om Oslopakke 3 mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er og har vært, helt avgjørende for å sørge for vekst i kollektivtrafikken. Enighet i reforhandlingen er en forutsetning for midler til nye kollektivprosjekter som ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubane og et generelt bedre kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Trafikkveksten i Oslo og Akershus må tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Derfor vil vi fremover bruke enda mer penger på kollektivtrafikk.

  Vi skal ha brevet deres med oss når vi går inn i den siste delen av forhandlingene. Tusen takk for at dere skrev til oss.
  God helg og 17 mai!
  Vennlig hilsen Solveig og Tonje

 2. Hei og takk for hyggelig svar!

  Vi er litt usikre på hvordan vi skal tolke budskapet deres. Vi er åpenbart enige om at det kan være lurt å bygge om veien ved knutepunkter i Asker og Bærum. Vi har imidlertid ikke så sterke synspunkter på dette. Det er antall biler over kommunegrensa ved Lysaker som er viktig for oss.

  Det er derfor tilsynelatende betryggende at dere skriver: «Derfor mener vi at en ny E18 ikke skal ha flere felt på motorveien enn i dag».
  Men betyr dette at forhandlingsdelegasjonen til Akershus er splittet? For i Veivesenets redegjørelse for prosjektet heter det at «E18 økes fra 2+3 til 3+3 gjennomgående felt på mesteparten av strekningen – ett felt mer mot Oslo, retning Ring 3». Det er dette ene ekstra feltet som er vår store bekymring. Selv om dette feltet tilsynelatende skal rettes mot Ring 3, vil det jo selvfølgelig øke kapasiteten på de to som går rett mot Oslo sentrum. Og fra Lysaker ønsker Veivesenet å åpne et nytt tredje felt til bruk for personbilene. Dette selges snedig inn som å bygge et nytt bussfelt – men altså slik at det eksisterende bussfeltet overlates til bilene.

  To pluss en er som kjent tre – hvilket altså er en økning på 50 prosent. Selv om strekningen innover mot byen fra Lysaker ikke formelt ligger i denne fasen av forhandlingene, er det jo åpenbart for alle som følger norsk samferdselspolitikk at den utbyggingen som nå ligger på forhandlingsbordet betyr en fornyet marsjordre til Veivesenet om å fortsette planleggingen av et tredje felt for personbiler inn mot byen over Vækerø til Skøyen og Frognerstranda. Både Veivesenet og samferdselsministeren ønsker dette, og dette maskineriet vil male videre. En bompengeløsning som ikke har bred politisk støtte vil bare ha utsettende virkning før den nye kapasiteten fylles helt opp. Det er i denne fasen vi kan få satt en endelig stopper for en økt trussel mot oslobarns helse.

  Derfor er det av helt avgjørende betydning å få klarlagt hva sentrale politiske aktører som dere faktisk mener. Kan vi stole på at det tredje feltet innover mot byen nå faktisk er tatt av forhandlingsbordet? I så fall er vi glade og takknemlige. I motsatt fall vil vi gjerne ha en tydelig klargjøring av de faktiske forholdene.

  Vennlig hilsen
  For foreldregruppa i Ruseløkka-aksjonen
  Anine Stousland, Sigrid Moldestad, Gunnar Bolstad

 3. Kjære foreldre på Ruseløkka

  Takk igjen for deres engasjement for bedre luftkvalitet i Oslo. Vi forstår deres spørsmål, men kan dessverre ikke kommenere detaljene i forhandlingene og hva som ligger på forhandlingsbordet nå i sluttfasen av forhandlingene, og håper at dere har forståelse for det.

  Beste hilsen Solveig og Tonje

Comments are closed.