Bystyret lover tiltak!

Innbyggeroppropet for å få flyttet busstraseen fra Løkkeveien kan vise seg å være den utløsende faktor for en trafikkrevolusjon på Ruseløkka. Kravet om bussene falt i bystyret onsdag, men representantene falt hverandre om halsen i en samstemt vilje til å dempe trafikken og sikre myke trafikanter.

Det gjenstår å fylle vedtaket med konkret innhold, men bystyret vedtok altså å «be byrådet gjennomføre tiltak som sikrer bedre forhold for fotgjengere og andre myke trafikanter i Løkkeveien». Og byråd Lan Marie Bergs innlegg var så godt at opposisjonsleder Eirik Lae Solberg fra Høyre berømmet henne for offensiv holdning. Byråden erklærte at hun er bekymret for trafikksituasjonen på Ruseløkka: – Det er altfor høy trafikk. Det er for mange biler, og det er farlig for barna som går til skolen og som bor der, sa byråden. Hun opplyste at hun har bedt Bymiljøetaten om forslag til tiltak som kan gjennomføres allerede før skolestart, og etaten skal også gå gjennom alle forslagene som har kommet fra Ruseløkka-folket de siste årene og gjennomføre en befaring i midten av august med tanke på en samlet løsning for området.

lan marie plakatDet nye innbyggerinitiativet om å stenge Løkkeveien for gjennomkjøring har ennå ikke kommet inn i den politiske prosessen, men vil naturlig nok bidra til ytterligere dynamikk i saken.

Du kan se bystyredebatten om trafikken på Ruseløkka på denne linken.

 

Comments

comments