Nå stenges Løkkeveien

Arbeidet med å stenge Løkkeveien med bom starter rett etter 17. mai. Samtidig etableres det også bom i Cort Adelers gate, der det lenge har vært forbudt å kjøre gjennom med bil.

Stengingen er foreløpig en prøveordning det neste året, men vi regner med at dette blir en permanent løsning. Ruseløkka-aksjonen og Ruseløkka-Skillebekk Beboerforening har stått på for å sikre bedre trafikkforhold for barn og voksne i området, og har altså møtt forståelse fra et stort og bredt flertall i bystyret og fra byråd Lan Marie Berg. Også Frogner bydelsutvalg har engasjert seg for stenging. Det er altså et tverrpolitisk tiltak.

Vi oppfordrer bilister til å forberede seg på å finne andre veier å kjøre, slik at det i minst mulig grad oppstår kaos de første dagene etter stengingen. Fra tunnelen er det som før skiltet via «Ring 1», og  her er det fullt mulig å kjøre.

Comments

comments