Søkelys

Nå stenges Løkkeveien

0 Comments

Arbeidet med å stenge Løkkeveien med bom starter rett etter 17. mai. Samtidig etableres det også bom i Cort Adelers gate, der det lenge har vært forbudt å kjøre gjennom med bil. Stengingen er foreløpig en prøveordning det neste året, men vi regner med at dette blir en permanent løsning. Ruseløkka-aksjonen og Ruseløkka-Skillebekk Beboerforening har stått på for å sikre bedre [...]

Bystyret lover tiltak!

0 Comments

Innbyggeroppropet for å få flyttet busstraseen fra Løkkeveien kan vise seg å være den utløsende faktor for en trafikkrevolusjon på Ruseløkka. Kravet om bussene falt i bystyret onsdag, men representantene falt hverandre om halsen i en samstemt vilje til å dempe trafikken og sikre myke trafikanter. Det gjenstår å fylle vedtaket med konkret innhold, men bystyret vedtok altså å «be [...]