Akershus

Kjære Tonje og Solveig!

3 Comments

Vi skriver til dere i et siste håp om å få muligheten til å leve et helsemessig forsvarlig liv i Oslo sentrum. Vi som bor her, lever slik politikere gjerne vil at velgerne skal gjøre: Tett sammen med korte avstander. Få av oss har bil. Vi sykler og går. Og barna våre går til skolen. Tonje Brenna, Akershus Arbeiderparti. Hver dag kommer det tusenvis mennesker vestfra inn til Oslo. [...]