Trafikkløsninger

Løkkeveien er en av Oslos mest trafikkerte gater. Hver dag passerer 15.000 biler gjennom Løkkeveien. På grunn av en omlegging i sentrum har vi nå også 550 bussavganger hver dag. Dette skal pågå ut 2017 dersom timeplanen holder. Elevene ved Ruseløkka skole er sterkt belastet av høy luftforurensing – helt i strid med gjeldende lovverk.
Cort Adelers gate er stengt for gjennomkjøring ved Ruseløkka skole. Tidligere har vi hatt en bom som trikken kunne forsere. Denne er blitt fjernet, og mange bilister kjører nå gjennom gaten ulovlig – gjerne litt ekstra fort for å unngå å bli tatt. Enkelte politikontroller har ikke hjulpet på problemet.
I dag er det gratis å parkere på Ruseløkka. Bare 100 meter fra Aker brygge kan du altså sette fra deg bilen uten å betale. Det betyr at mange bilister cruiser rundt i vårt boligområde for å finne en gratis parkeringsplass.

Her er en liste over tiltak som kan avhjelpe situasjonen:

1. Strakstiltak: Steng Løkkeveien for gjennomkjøring vinterstid inntil man kan få på plass en statlig hjemmel for mer fleksible tiltak. Som et minstekrav må dette gjelde i rushtiden. Løkkeveien er en kommunal vei, så dette er et tiltak kommunen kan gjennomføre.
2. Når kommunen kommer til enighet med staten bør det etableres to bomstasjoner ved henholdsvis utkjøringen fra Operatunnelen for de bilene som tar til venstre i Dr. Mauds gate, og i avkjøringen til Cort Adelers gate for de bilene som kommer fra Munkedamsveien.
3. Busstraseen for bussene som skal til og fra kvadraturen og til og fra Solli plass må endres. Disse bussene vil gå raskere ved å kjøre fra Solli plass gjennom Henrik Ibsens gate til Stortingsgata og ned Tordenskiolds gate østover (som de “alltid” har gjort, gravearbeidene i Kvadraturen påvirker ikke bussrutene denne veien). Vestover kan bussene gå Rådhusgata, Rosenkrantzgate, og inn i Stortingsgata og videre i Henrik Ibsens gate. I både Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate fjernes parkeringsplassene. Utenfor Ruseløkka vil altså hele byen få tilbake Rådhusplassen, hvor det for hele Oslo er et tosifret antall store kulturarrangementer hvert år.
4. i de periodene Løkkeveien er åpen må en fartsgrense på 30 km/t gjøres gjeldende hele døgnet i Løkkeveien (fra Ruseløkkveien til Parkveien).
5. Beboerparkering må innføres umiddelbart, og ikke med den forsinkelsen som Bymiljøetaten legger opp til. Vedtaket om å innføre det i området er allerede gammelt. Her må byrådet ta et politisk ansvar der Bymiljøetaten somler.
6. Cort Adelers gate må umiddelbart sperres fysisk slik at sonen med gjennomkjøring forbudt respekteres.
7. Innføring av vrimlekryss på hjørnet av Ruseløkkveien og Dronning Mauds gate. Innføring av vrimlekryss på hjørnet av Løkkeveien og Huitfeldts gate.
8. Vi viser til byrådets erklæring der det heter at man vi innføre «et finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by». Vi mener at flere av gatene på Ruseløkka kan være aktuelle som bilfrie på lengre eller kortere strekninger, og ønsker et slikt tiltak velkommen. Vi tar gjerne imot Byrådets invitasjon til «dialog om gjennomføringen» av dette. Her er noen mulige tiltak som Byrådet bør vurdere:

  • Fjerne parkering på den ene siden av Huitfeldts gate for å lage sykkelfelt
  • Sperre Huitfeldts gate nede ved Reichweins gate, slik at man får en ny plass her
  • Fjerne parkeringsplasser i krysset Observatoriegata/Ruseløkkveien for å utvide gatetunet
  • Renovere Cort Adelers plass i tråd med PBEs innstilling i byggesaken for Ruseløkkveien 26

Siste: Vi har skrevet et notat som vi nå presenterer for de politiske miljøene, der vi utdyper våre forslag til løsninger. Du kan laste det ned her: Notat ruseløkka